BONTÁSinfo

Tudjon meg mindent az épületbontással kapcsolatban!

A bontás tervezése

Mikor kell bontási terv?
Mit tartalmaz?
Árajánlatot adunk a tervezésre
Bontási engedélyezés

Ismerje meg az engedélyezés hatósági eljárását!
Információk a lebonyolításhoz


A bontási munkák szakszerű elvégzése.

A weboldalt azért hoztuk létre, hogy Ön is megértse az épületek bontásának folyamatát, és így akár Önmaga is megszervezhesse a munkát. Minden mérnöki feladatra tudunk ajánlatot adni, ami a témához kapcsolódik. Ha az adott feladat speciális tudást vagy technológiát igényel, a megfelelő partnerhez fogjuk irányítani Önt!

Bontási engedély beszerzése / tudomásulvétel kérelmezése

Példa Építész tervre szükség van? Hol lehet kérni? Mikor kezdhető a munka?
Bontási engedélyhez kötött Műemlék és zártsorú beépítés Igen Építési Hatóság Ha jogerős engedélyt kaptunk
Engedély nélkül végezhető Kerítés Nem Nincs teendőnk Bármikor

A munkálatok előtt meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az adott építmény hatóság jóváhagyása nélkül bontható-e, ha igen, akkor a munka szabadon és bármikor elvégezhető. Ebbe a kategóriába tartoznak például a szabadon álló családi házak.

Ha az építmény nem bontható el jóváhagyás nélkül (például zártosú beépítésű, vagy műemlék jellegű), akkor bontási engedélyre van szükségünk. Biztosan szükségünk lesz bontási tervre, melyet a Magyar Építész Kamaránál jogosultsággal rendelkező építész tervező készíthet el.

Hasznos tipp: ha új épületet tervezünk építeni a jelenlegi helyére, az új épület engedélyezési tervének részeként csatolható a bontásra irányuló kérelem is, így egy eljárás keretében engedélyeztethető a teljes beruházás.

Az épületbontás menete

1

Hatósági engedélyzés (ha szükséges)

Részletek

Bizonyos munkák engedély nélkül is végezhetők, mások csak bejelentéshez kötöttek. Minden esetben tájékozódjon, vagy kérdezzen meg egy mérnököt!

2

Felvonulás és épületbontás

Részletek

Az épületbontás mindig az adott feladathoz szükséges technológiával és munkagépekkel történik, így a bekerülési költség projektenként jelentősen változó.

3

Hulladékok elszállítása, levonulás

Részletek

A hulladékokról kezelését rendelet szabályozza, mennyiségéről nyilvántartó lapot kell vezetni. A szabályok betartására fokozottan figyeljünk!

4

A befejezés hatósági bejelentése

Részletek

A befejezés tényét be kell jelenteni a hatóság felé, és megvalósult állapotról változási vázrajzot kell az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) feltölteni.

Markoló

Az épület bontásának technológiai sorrendje

A felvonulást követően az alábbi sorrendben kerülnek elbontásra az épületszerkezetek: lekapcsolás a közművekről, beépített bútorok, épületgépészeti berendezések, nyílászárók szárny- és lehetőség szerint tokszerkezete, meleg burkolatok (pvc, linóleum, parketta, szőnyegpadló), szaniterek, vízvezetékek, szerelvények, tető héjalás, kémény, vízszigetelés, bádogos szerkezetek, tetőszerkezet, födémburkolatok, hidegburkolatok és felbetonok, feltöltések a födémben, béléstestek, födém tartószerkezet (gerendázat), lépcsők, válaszfalak, függőleges tartószerkezetek (falak), alapok, lábazatok.

Épületbontás saját kezűleg

Szükséges gépek, eszközök

Az épületszerkezetek jelentős része kézi erővel is bontható, a betonokhoz általában gépi bontókalapács szükséges. Családi lakóházak esetén a falak bedöntését általában valamilyen földmunkagéppel végzik. A szükséges szállítójármű a törmelék mennyiségétől függ. Ha veszélyes anyag kerül elő – pl. azbeszt, speciális technológia szükséges a kezeléséhez.

A hulladék tárolása és elszállítása

A bontási hulladék és kezelése

Ha az elbontott hulladék (sitt) mennyisége a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti küszöbértéket meghaladja, a hulladékokat csak fajtánként csoportosítva szabad a munkaterületen felhalmozni. Az elszállítás igazoltan végzendő el, erről nyilvántartó lapot kell vezetni. Az előírásokat a fenti rendelet tartalmazza, olvasson részletesebben a hulladékkezelésről, az erről szóló fejezetben! Az illegális szemétlerakás visszaszorítása érdekében a hatóság fokozott figyelmet fordít a hulladékkezelés szabályszerűségének ellenőrzésére, így érdemes az előírásokkal tisztában lenni.

A hulladékkezelés előírásai

A munkálatok befejezését követően az építtető feladata

Az épületbontás befejezését követően az építtető feladata, hogy a befejezés tényét a hatóságnak bejelentse.

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) rendszerébe fel kell feltölteni a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot. Ezzel a feladattal meg kell bíznunk egy földmérőt, aki elkészíti a bontás utáni állapotnak megfelelő geodéziai tervet. Érdemes olyan szolgáltatót választani, aki a földhivatali ügyintézést is elvégzi, és az OÉNY-be is feltölti az elkészült munkát.

Amennyiben a hulladék mértéke meghaladja a jogszabályban előírt küszöbértéket, a felelős műszaki vezető vagy az építtető köteles az illetékes környezetvédelmi hatósághoz benyújtani a hulladék nyilvántartó lapot.

Felelős műszaki vezető szükséges

Engedélyhez/bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység akkor folytatható, ha névjegyzékbe vett felelős műszaki vezető irányítja. A műszaki vezető köteles elektronikus építési naplót vezetni.

A bontási terv

Építész által készített tervre lesz szükség minden lakhatás céljára szolgáló, és általánosan minden olyan építmény esetében, ami nem szerepel a szabadon bontható ingatlanok listáján. A tervet csak a Magyar Építész Kamara jogosult tagja készítheti el.
Ismerje meg a bontási tervet

Hatósági díjak

Épületbontási ngedélyezéshez kötött munkálatok 10 000 Ft / 100 m² az épület alapterülete szerint. Ha kérelmünket elutasítják, fellebbezhetünk a döntés ellen, ennek illetéke 30 000 Ft.

Az oldalt szerkeszti
Rimán Imre
okl. építészmérnök
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök
Gali András
okl. építészmérnök
bontas.info © 2020 Minden jog fenntartva.