BONTÁSinfo

Bontási engedélyezés

Engedélyhez kötött bontás

Műemléket, védett épületet érintő
Zártsorú, más épülethez csatlakozó szerkezetek bontása

Szabadon végezhető munkák

Különálló családi házak,
kisebb építmények
Szabadon bontható építmények

Építészt keres?


Az építészmérnök védősisakja
Kérjen árajánlatot bontási tervre

Az engedély iránti kérelmet az építtető (vagy meghatalmazottja) nyújthatja be a területileg illetékes építésügyi hatósághoz elektronikus úton az ÉTDR-en, vagy személyesen. Az eljárási határidő 15 nap. Az ÉTDR - Építésügyi Támogató Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás szolgáltatása, amely az építésügyi eljárásokban lehetővé az elektronikus ügyintézést.

Bontási engedélyhez kötött munkák

A műemléket érintő,
a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,
a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő munkálatok.

Ha az Ön épülete nem szerepel a fenti pontok között, akkor nem lesz szüksége bontási engedélyre.

HIRDETÉS

A bontási engedély iránti kérelem és tartalma

A bontási engedély iránti kérelmet az erre szolgáló formanyomtatványon adhatjuk be az építési hatósághoz. Ha az eljárás megindult, ajánlott levélben értesítést kap minden érintett ügyfél.

A kérelemhez csatolandó az eljárási illeték befizetésének igazolása, ami a bontandó építmény hasznos alapterületének 100 m²-eként 10 000 Forint.

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell a rendelet előírásainak megfelelő tervdokumentációt, amelyet építész tervező mérnök készíthet el.
Mit tartalmaz a terv

A hatósági döntés és az engedély érvényességi ideje

A kérelem tárgyában az érdemi döntést tizenöt napon belül hozza meg a hatóság, de ha a kérelem hiányos, az utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől számítva újraindul a határidő. A hiánypótlási felhívást az eljárás megindításától számítva 5 napon belül kapja meg az ügyfél, és 20 napja van, hogy a kért dokumentumokat pótolja.

A döntés előtt a hatóság köteles helyszíni szemlét tartani, ahol fényképfelvételeket és jegyzőkönyvet készít.

Az engedély a jogerőre emelkedéstől számítva egy évig hatályos, ami egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. Az engedély automatikusan meghosszabbodik, ha a munkálatokat megkezdték, folyamatosan végzik és a megkezdésétől számított három éven belül befejezik. Az engedély hatályának lejárta előtt 90 nappal az ÉTDR automatikus figyelmeztetést küld az építtetőnek.

Jogorvoslat, ha az engedély-kérelmet elutasítják: a hatóság eljárása során hozott döntéssel kapcsolatban az ügyfél fellebbezhet, melyet az első fokú eljárást lefolytató hatóságnak kell címezni. A fellebbezést papír alapon az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál, az integrált ügyfélszolgálatnál, és az eljáró első fokú építésügyi hatóságnál, illetve elektronikusan az ÉTDR-ben lehet benyújtani.

A munkák befejezését követően

Az építtető feladata, hogy az épületbontási tevékenység befejezésének tényét 15 napon belül közölje az építésügyi hatósággal.

A tevékenység befejezését követően 30 napon belül az ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése érdekében a megvalósult állapotról hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az Országos Építésügyi Nyilvántartásba feltölteni. A változási vázrajz egy földmérő által készített, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmához kapcsolódó, az állami alapadatok változását dokumentáló földmérési munkarész.

A kivitelező köteles vezetni az építési naplót és a hulladék nyilvántartó lapot. Részletesebben olvasson a hulladék kezelése témakörben! Ha a hulladék mennyisége eléri a jogszabályban előírt küszöbértéket, a nyilvántartó lapot a környezetvédelmi hatósághoz (illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez) kell benyújtani. Ez a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető feladata.

Kérjen árajánlatot bontási tervre »
Az oldalt szerkeszti
Rimán Imre
okl. építészmérnök
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök
Gali András
okl. építészmérnök
bontas.info © 2020 Minden jog fenntartva.