BONTÁSinfo

Épületbontás - csináld magad

Egy épület elbontásához nem feltétlenül van szükség bontási engedélyre, de bizonyos jogszabályi előírások betartására figyelmet kell fordítanunk.

Mielőtt az épületbontás megkezdődhet

Még mielőtt bármilyen munkát elkezdenénk, meg kell bizonyosodnunk róla, hogy engedélyezési szempontból melyik kategóriába tartozik az adott tevékenység. Bizonyos építmények elbontásához jogerős bontási engedély szükséges, más épületbontási munkák szabadon végezhetők.

Csak jogerős engedély alapján végezhető a műemléki, örökségvédelemi épület, zártsorú vagy ikres beépítésű építmény tartószerkezetet érintő bontása. Ilyenkor az engedélyt az illetékes építési hatóságtól lehet kérelmezni. Ezen az oldalon a továbbiakban nem foglalkozunk ezzel az esettel, olvasson a témáról részletesebben a fentebb hivatkozott fejezetben.

Hatósági engedély nélkül végezhető az olyan épület elbontása, amely nem csatlakozik más épülethez és nem műemlék. Érdemes áttekinteni az engedély nélkül végezhető bontás esetét, ilyenkor ugyanis hatósági ügyintézési feladatunk nincs a munka előtt.

Terveztetésre szükség van?

Kivitelezési tervdokumentáció készíttetése csak abban az esetben kötelező, ha az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m³-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert. HIRDETÉS

A munkálatok megkezdése

A munkálatok megkezdhetők, ha találtunk kivitelező vállalkozót a munkára. Kivitelezési munkák a hatályos jogszabályok szerint csak írásbeli vállalkozási szerződés megkötését követően végezhetőek.

Építési napló, felelős műszaki vezető

Minden építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési napló vezetendő (jelenleg már elektronikus formában: e-építési napló). Az e-naplóban a munkaterületen keletkezett hulladék mennyiségét és fajtáját folyamatosan dokumentálni kell.

A jogszabályi előírások szerint a munkálatokat felelős műszaki vezető irányítja. Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása is az ő feladata, amennyiben jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezett.

Miután az épületet elbontottuk

Az oldalt szerkeszti
Rimán Imre
okl. építészmérnök
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök
Gali András
okl. építészmérnök
bontas.info © 2020 Minden jog fenntartva.