BONTÁSinfo

Engedély nélkül végezhető
bontási tevékenységek

a hatályos jogszabályok alapján

Engedélyköteles a bontás:

a műemléket érintő
a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,
a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő munkálatok.

Nem engedélyköteles a bontás: ha a fenti pontok nem vonatkoznak az épületre

Ha tehát az Ön által elbontani tervezett építmény nem tartozik a fentiek közé, akkor nem kell bontási engedélyért folyamodnia.

A leggyakoribb: családi házak

Ha szabadon álló családi házunk van, amely más épülethez semmilyen módon nem kapcsolódik, illetve nem is műemlék, akkor engedély nélkül elbontható. A családi házak jelentős része ebbe a kategóriába esik, a hatósági szabályozás nem tesz felesleges adminisztratív terhet az átlagosnak mondható bontások beruházójára.

HIRDETÉS

Milyen további feladatunk van, ha az építményre nem vonatkozik a bontási engedélyeztetés kötelezettsége?

Első körben ellenőriznünk kell, hogy a földhivatali nyilvántartás tartalmazza-e az építményt. A térképről (illetve a tulajdoni lapról is) kiderülhet, hogy bontási tilalom alá esik-e az építmény.

Előfordulhat, hogy változtatási tilalom alá esik az egész terület, ahol az ingatlan fekszik, ilyen esetben sem építeni, sem bontani nem szabad, ezt is ellenőriztetnünk érdemes a helyi földhivatalnál.

Az oldalt szerkeszti
Rimán Imre
okl. építészmérnök
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök
Gali András
okl. építészmérnök
bontas.info © 2020 Minden jog fenntartva.