BONTÁSinfo

A bontási hulladék és kezelése

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól rendelkezik az alábbi előírásokról:

Hulladék a bontási helyszínen

Amennyiben az alábbi táblázatban szereplő hulladékcsoportban a keletkező építési vagy bontási hulladék (sitt, inert hulladék) mennyisége meghaladja az utolsó oszlopban látható mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot a többi csoporthoz tartozó anyagoktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg azt a kezelőnek át nem adja.

Építési és bontási hulladékok csoportosítása

45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete

HIRDETÉS
A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok Hulladék EWC kódja Mennyiségi küszöb (tonna)
Kitermelt talaj 17 05 04
17 05 06
20,0
Betontörmelék 17 01 01 20,0
Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0
Fahulladék 17 02 01 5,0
Fémhulladék 17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
2,0
Műanyag hulladék 17 02 03 2,0
Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 10,0
Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02
40,0

A hulladék nyilvántartó lap

A bontást követően az építtető köteles elkészíteni a tevékenység során keletkezett hulladékról az a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti nyilvántartó lapot.

A hulladék nyilvántartó lapra itt talál egy mintát

A felelős műszaki vezető feladata értesíteni az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, ha az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében (fenti táblázat) előírt küszöbértéket. Budapesten és az agglomerációban illetékes a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya.

Az előírások betartásának hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez szakhatósági hozzájárulást nem adhat.

Az oldalt szerkeszti
Rimán Imre
okl. építészmérnök
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök
Gali András
okl. építészmérnök
bontas.info © 2020 Minden jog fenntartva.